Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Fundacja dla ubogich

1.USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Fundacja dla ubogich, dostępny pod adresem https://fundacjadlaubogich.pl/ jest prowadzony przez:

Kościelna Fundacja Dobroczynna ks.Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu z siedzibą w Grójcu (05-600), ul. Worowska 1 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287235, NIP: 7971939226, REGON: 670715266

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: fundacja.skarga@gmail.com

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:

+48 665 711 124

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://fundacjadlaubogich.pl/polityka-prywatnosci/

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://fundacjadlaubogich.pl/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.