Ojczyznę trzeba znać

W dniu 27 stycznia 2024 r. w sali  Księdza Piotra Skargi odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczno-literackie pt. „Ojczyznę trzeba znać” w wykonaniu aktorów krakowskiego Teatru Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux. Odczytane zostały fragmenty pism Sługi Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i jej syna Władysława Zamoyskiego.

Spektakl swoją historyczną i patriotyczną tematyką wpisuje się w jedną z misji naszej Fundacji – przywracanie pamięci o wielkich Polakach, którzy świadectwem swojego życia uczyli nas jak kochać Boga, Ojczyznę i bliźniego. Rok 2023 w uznaniu jej usług Sejm RP ustanowił rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Podejmowanym przez nią wyzwaniom towarzyszyło niezmiennie motto:

Służyć Bogu – służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie – służąc Bogu.

Motto tak bliskie również naszemu założycielowi Słudze Bożemu Księdzu Piotrowi Skardze.

Swoją obecnością zaszczycili nas wczoraj aktorzy Teatru Hagiograf:

Pani Izabela Drobotowicz – Orkisz
Pan Władysław Byrdy
Pani Katarzyna Beresińska (oprawa muzyczna)

Dziękujemy za mistrzowskie wykonanie i przyjęcie naszego zaproszenia!

Ten podniosły wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci!