Boże Ciało 2022 r.

Fundacja Dla Ubogich - Boże Ciało 2022

Nasza Fundacja czynnie bierze udział w życiu lokalnym.

Podczas Procesji Bożego Ciała w dniu 16 czerwca 2022 Fundacja była obecna przy 3. Ołtarzu, wzniesionym przy należącym do Fundacji budynku Zakładu Rehabilitacyjnego.

Boże Ciało