Przygotowanie Domu Opieki na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Przygotowane pokoje

Zakupy najpotrzebniejszych artykułów